HAKKIMIZDA

Biz Kimiz?
ÖGE, temelinde insan ergonomisini ve yaşamını referans alan, bu iki girift yapıyı tasarımlarında veri olarak kullanan, tüm çevresel etkenleri göz önünde bulunduran, proaktif yapıda, genç ve heyecanlı bir Mimarlık ofisidir.
Rekabete inanır ve rekabetin yaratıcılığı geliştirdiğini savunur.
Ele aldığı sorumlulukların bilincinde olarak zamanı iyi kullanır, tüm süreci planlar ve yönetir. Eskiz aşamasından uygulama aşamasına kadar olan süreçte geri beslemeleri doğru ve yerinde zamanlar. Tüm projeleri özeldir, büyüklük farkı gözetmeksizin işinde özenlidir. Realitesi yüksek, estetik, rasyonel ve fonksiyonel tasarımlarla yapılara hayat verir. Etiktir, hizmet verilen kurum ve kişilere kaliteli iş sunma çabası içindedir. Tasarım sürecini genç, dinamik ve heyecanlı bir mimari ruh ile sürdürür ve tamamlar.


Ne Yapıyoruz?
Mimari Proje,
İç Mimari Proje,
Proje Danışmanlığı,
Uygulama kontrollüğü ve danışmanlığı,
                   konularında hizmet sunuyoruz.


Neler Yaptık?
Mağaza ve Restoran Zincirleri, 
Ofis ve Yönetim Binaları, 
Spor Yapıları, 
Eğitim Yapıları, 
Oteller, 
Alışveriş merkezi, 
Kültür ve Yaşam Merkezleri, 
Özel Konutlar,
Toplu Konut Projeleri,
Endüstriyel Yapılar, 
Üretim Tesisleri

Nasıl Yapıyoruz?
Analizle başlarız, yöntem belirleriz.
Analiz projenin ilk adımıdır. Tasarlanacak mekanın yerleşim ve çevre şartları açısından tasarlanma amacına uygunluğu araştırılır. Hedefe uygun bir araştırma yapılarak, araştırma dosyası haline getirilir. Kurumlar ile çalışılırken kurumsal kimlik mekan kimliği haline dönüştürülmek üzere tüm bilgiler bir araya toplanır.

Hayal kurarız.
Yaratıcılığı ve estetik kuralları belirli bir konsept oluşturmak için bir arada kullanarak, biçim-fonksiyona ilişkisi sağlarız. Tasarımda hedef iyi tasarlanmış bir yalınlıktır. Tasarım safhası konseptten başlayarak genel detayları, renk ve malzeme seçimlerini de içerir. Doğru belirlenmiş mekan sorunlarına doğru çözümleri getirmek ve bunu hedef doğrultusunda en doğru biçime çevirmek amaçtır.

Oluşturulan tasarımları sunarız.
Oluşacak mekanın ifade edilmesi ve projenin uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan tüm teknik çizimler (plan, görünüş, detay) ve sunum dosyası (üç boyutlu fotogerçekçi çizim ve görüntülerinin) hazırlanması aşamasıdır.

Geri beslemelerle projeyi geliştiririz, disiplinler arası koordinasyonu sağlarız.
Projenin en iyi şekilde uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan tüm organizasyonu yapar. Statik, mekanik, elektrik ve mimari projelerin birlikte yürütülerek doğru zamanda sağlanan çözümlerle zamanı iyi kullanırız. 

Uygulama projeleri ve detaylarını oluştururuz, disiplinler arası koordinasyonu sağlarız.
Projenin en iyi şekilde uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan tüm organizasyonu yapar. Uygun malzemeyi seçer, uygun detaylara karar verir ve mühendislik projeleri ile koordinasyonu sağlar. Bu aşamada statik, mekanik, elektrik ve mimari projeler aynı anda yürütülür.

Projelerimizi yerinde kontrol ederiz. Danışmanlık yaparız. Saha problemlerini çözeriz ve buna göre projelerimizi revize ederiz.
Projenin her parçası projenin bütününe uygun olmalıdır. Uygulama aşamasında karşılaşılacak tüm detaylar, renk ve dokular, malzemeler ana tasarım kriterlerine göre şekillenir. ÖGE MİMARLIK mimari danışman olarak doğru parçaların bir araya getirilmesiyle iyi tasarlanmış bir mekan yaratılmasını sağlar.